SSi Forum

2019 Eisteddfod entries - Englyn milwr


#1

A short 3-line poem, each line having 7 syllables and rhyming at the end.

To start you off, here’s your first line. Just create the next two and you’re done!

Wrth fynd am daith un diwrnod


#2

Englyn milwr gan drygioni

Wrth fynd am daith un diwrnod
Gwylais haid o wylanod
Yn gyrru rhai crwbanod


#3

Englyn milwr gan Aderyn Afon Chwyrn

Cyngerdd anifeiliaid

Wrth fynd am daith un diwrnod
Oedd cyngerdd byr hen cathod
Gweinwyd fel bwyd crwbanod


#4

Englyn milwr gan YGathOfnadwy

Wrth fynd am daith un diwrnod
Weles i siarc a physgod
Rhyfedd ar awyren, t’mod?


#5

Englyn milwr gan Gwrach Wrych Gwyllt

Wrth fynd am daith un diwrnod
Welais i goeden cryndod
Gwych! Teulu tylluanod


#6

Englyn milwr gan Pam lai

Wrth fynd am daith un diwrnod
Weles i rhiwbeth hynod
Beth oedd o? Dim yn gwybod.


#7

Englyn milwr gan Dimgobaithcaneri

Wrth mynd am daith un diwrnod,
Roedd Hwntw yn siarad Gog.
“Wel,” ddwedais i, “dyna od!”


#8

Englyn milwr gan Pam lai arall

Wrth fynd am daith un diwrnod
Fy mysedd traed yn dywod
Hapusach na babandod


#9

Englyn milwr gan Arthur Cog

Wrth fynd am daith un diwrnod
'Sgwennais i gerdd heb lofnod
Sy’n gorffen ag ebychnod!


#10

Englyn milwr gan Tomos Rhyfygus

Wrth fynd am daith un diwrnod
Yn damsang dail y gwaelod
Meddai “bydd hydref gormod.”


#11

Englyn milwr gan Gobaith

Dw i’n gwybod dy gyfrinach
Ni fydd hi’n mynd ymhellach
Os ti’n rhoi ffi eitha fach.


#12

Englyn milwr gan Seren y siriol o’r bryn uwchben yr eglwys

Wrth fynd am daith un diwrnod.
On i’n trio gweld tirnod.
Yn dilyn chwech asynnod.


#13

Englyn milwr gan Cath fach ddu

Wrth fynd am daith un diwrnod
naeth gwŷr Groeg darganfod:
Mae’r byd yn grwn - am syndod!


#14

Englyn milwr gan Madarch Hen

Wrth fynd am daith un diwrnod
Welais i gwpl o gathod
Yn cysgu yn y cysgod

Mewn breuddwyd braf o bysgod
Tra’r criwiau nôl o’r cychod
Ei beisgiad adre 'n barod.


#15

Englyn milwr gan Does Dim Syniad

Wrth fynd am dro un diwrnod,
Gadawais y tŷ heb gathod
A pham? Dw i’n siŵr sa i’n gwybod!


#16

Englyn milwr gan caru cath

Wrth fynd am daith un diwrnod,
Welais i saith o gathod
Yn bwyta saith o bysgod!


#17

Englyn milwr gan Cath ddu

Wrth fynd am daith un diwrnod
Gwneud cestyll yn y tywod
Dim dianc rhag plentyndod.


#18

Vote here:

 • drygioni
 • Aderyn Afon Chwyrn
 • YGathOfnadwy
 • Gwrach Wrych Gwyllt
 • Pam lai
 • Dimgobaithcaneri
 • Pam Lai arall
 • Arthur Cog
 • Tomos Rhyfygus
 • Gobaith
 • Seren y siriol o’r bryn uwchben yr eglwys
 • Cath fach ddu
 • Madarch Hen
 • Does Dim Syniad
 • caru cath
 • Cath ddu

0 voters


#19

Wrth fynd am daith un diwrnod,
Daith i mi’n llawen syndod…
Medra i’r iaith 'ma chimod!