SSi Forum

2021 Eisteddfod entries - Photography


#1

Photography and Artistic Photography

An original photograph taken by the participant relating to the theme – Môr a Mynydd

To vote for the People’s Choice award in the Photography category, go to
Ffotograffiaeth / Photography and scroll down to see the voting poll.


#2

C10 Rhwyfo ym Mharadwys gan Mair Abaty


#3

C12 Cwtch o longyfarchiadau ar Crib Goch i dad sydd ag ofn uchder gan Gorwel


#4

C18 Ceffylau Carneddau yn Bera Bach gan Wagga


#5

C19 Cadair Idris a Chwch gan Ceffyl Gwyn


#6

C31 Ger y môr gan Barcud Goch


#7

C40 Eryri o ffynnon Seiriol gan Annie Beithiol


#8

C45 Y llongddrylliad yn Cynffig gan Nidstar


#9

C54 Hafan gan Iola


#10

C57 Gorwel pell gan Crwban bach


#11

C66 Arfordir Cymru gan Y Gwalch Esgyn


#12

C68 Y Lleuad a Gwener dros y môr gan Elizabeth Hale


#13

C76 Cyn y weiren sip gan Hedfan


#14

C78 Priodas Mynyddoedd Cuillin, Ynys Skye gan Natur


#15

C80 Adar y Môr dros y Mynydd gan Sarn o’r Carn


#16

C90 Yn Machlud Yr Haul gan Estrys


#17

To vote for the People’s Choice award in the Photography category, go to
Ffotograffiaeth / Photography and scroll down to see the voting poll.


#18

Winners announced!