SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#497

Shwd mae hwn?

Mewn gwaith, dwi’n moyn y mynydd ffordd o Brynaman I Llandadog yn Sir Gar. Am y golygfeydd dda.

Bant o gwaith, dwi’n moyn Traeth Aberafan. Am y taith lleol hardd, traeth braf a caffi iawn. :slight_smile:


#498

Fel beth wyt ti’n gweithio?


#499

Mae’r traeth 'na yn edrych hyfryd!

Dwi isio mynd i Abercastell a’r gogledd Sir Benfro. Dwi’n gobeithio y byddan ni’n mynd i Fwnt yn ystod bwtcamp ym mis Gorfennaf. Fy hoff lle oedd e!


#500

Dwi’n gweithio mewn profi deunyddiau adeiladu (?). Felly dwi’n hoffi gyrru ledled cymru a Lleogr. Wythnos d’wetha es I i Ceredigion, canolbarth Cymru ac Bryste.


#501

Syniad da! Sa i’n gwybod os bydda i byth yn gallu dod i Gymru, ond hoffen i weld y Penrhyn Gŵyr, yn arbennig Bae Rhosili a Bae’r Tri Chlogwyn. Wnes i weld nhw’n gyntaf ar y teledu yn “Lan a Lawr”, a dw i’n meddwl bod nhw’n hardd iawn.

(Bydda i’n hapus os bydd unrhywun yn moyn cywiro fy Nghymraeg i!)


#502

Mae’r Penrhyn Gwyr yn ardal brydferth! Gofynais i i fy nghariad i fy mriodi i yna! Ardal arbennig wir yw hi! Dreulion ni’r penwythnos yn Rhosili.

(Yn fy marn i, tasai pobl isio gael eu cywirio, dylan ni wneud e yn neges prifat, beth ydych chi i gyd yn meddwl?)


#503

Dwi’n cytuno. Well peidio i gywiro yma.


#504

Hyfryd!

Dw i’n cytuno :slight_smile:


#505

Yn fy marn i, mae hyn yn dibynnu at y person sy’n gofyn am gael cywirio – os mae hwn isio cael ei gywirio fan hyn, pam lai? Efallai bydd rhywun arall yn dysgu rhwybeth hefyd.

Gwell i’r person ddweud “yma” neu “dros neges preifad”, swn i’n meddwl.


#506

Pwynt teg!

Felly, tasai rhywun yn ysgrifennu “yma”, “neges preifat”, neu tasen nhw ddim yn ysgrifennu rhywbeth basai well gynnon nhw gario ymlaen heb gywrio, ydych chi i gyd yn cytuno?


#507

Fi’n cytuno – dw i’n meddwl bod Aran wedi gofyn rhywbeth fel 'na i ni gyd (“peidiwch â chywiro os dydyn nhw ddim wedi gofyn” neu rhwybeth fel 'na).


#508

Nrwydd gyrraedd Surat Thani a wedi cael pryd o fwyd gyda fy nai a’i fam. Yfory dyn ni’n mynd i ddathlu blwydden newydd Thai, gyda llawer o ddwr dw i’n credu.


#509

2/ tasech chi’n medru cyfarfod â rhywun enwog hanesyddol, pwy fasech chi’n dewis?


#510

Mahatma Gandhi. His Birthday is a public holiday here in Thailand.


#511

Mae flin 'da fi. Mahatma Gandhi. Mae penblwydd e yn wyl yma yn Thailand.


#512

Dewis da! Beth hoffet ti eisiau gofyn iddo?


#513

O ble daeth eich dewrdeb?

Yn Pwy ydw I?, yn y Llong yn Nhresaith, ro’n i’n y Dalai Lama.


#514

Cwestiwn da! Roedd e’n wynebu bwystfil enfawr!

Mae gen i restr hir. Rhaid imi ddewis rhywun…hmm :thinking:

Hoffwn i siarad â rhywun fel Michael Davitt neu Michael Collins.


#515

Felly, doedd rhif 2 ddim yn llwyddiant, efallai oedd e’n rhy ddifrifol?

Wna i drio hon yn lle:

3/ beth yw eich hoff cân gymraeg? Pam?

Dwi newydd ddysgu Bugeilio’r Gwenith Gwyn. Mae’n hyfryd ond dwi’m yn siwr fy hoff gân yw hi…Fe faswn i’n dwlu ar ddysgu “Gwahoddiad” yn fuan, felly dyna hi, “Gwahoddiad” yw fy hoff.

Beth amdanoch chi?


#516

Mae’r cwestiwn 'ma yn anodd! Wyt ti’n gofyn am ddim ond caneuon Cymraeg “traddodiadol”? Dw i’n hoffi “Gwahoddiad” hefyd. Dw i’n hoffi “Calon Lân” yn fawr iawn. Dw i’n gwybod, mae pawb yn hoffi y gân 'na! Ar hyn o bryd, “Harbwr Diogel” gan Elin Fflur yw fy hoff gân gyfoes. Dw i’n hoffi’r fersiwn piano.

Ti’n lwcus - ti’n gallu canu. Dw i’n dymuno mod i’n gallu canu, ond sa i’n gallu canu o gwbl! Dw i’n canu dim ond yn fy nghar i, pan does neb arall yn y car, neu pan dw i’n gytre ar ben fy hunan. Felly, does neb gorfod rhedeg bant yn sgrechian! :slight_smile: