SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#557

Dw i’n mynd I weld Alan Parsons Live Project yn Düsseldorf (Nüsseldorf?) heno, gyda 'r gwraig a ffrind… bydd e ffantastig, gobeithio!


#558

Dyn ni’n mynd i dreulio’r penwythnos hir yn Kosiče, Slofacia heno gyda cwpwl o ffrindiau. Dw i erioed wedi clywed o Kosiče cyn iddyn nhw drefnu’r Air BnB…methu aros!!


#559

Tasech chi’n edrych am rhywle i fynd i eistedd yn teras stryd, bwyta bwyd blasus, yfed cwrw a choffi, a wedyn cerdded o gwmpas dinas hanesyddol cyn i chi eistedd lawr eto i fwyta bwyd blasus ac yfed cwrw a choffi, gad imi argymell Kosiče.

Roedd y pobl yn gyfeillgar iawn. Roedd y tywydd yn braf. Doedd y ddinas ddim yn drud. Felly, roedd hi’n penwythnos bendigedig!


#560

Dw i newydd cyrraedd gartre ar ôl te prynhawn gyda fy mam, fy mamgu a fy modryb. Aethon ni i “The Old Barn Tearoom” yn Torpantau ar bwys Pontsticill. Roedd e’n lush. Ond, dw i wedi bwyta gormod!


#561

Dwi’n gwylio Cymru chwarae RGC. Mae’r gêm wedi bod yn eitha unochrog, ond mae’r cefnogwyr RGC yn dda iawn! Mae’n wych i weld pa mor hir y tîm wedi dod mewn amser byr.


#562

Weithiau mae’n wyntog iawn yma ar Ynys Môn. Mae’r tymor tyfu yn eitha byr yn yr ardd. Mae’n cymryd amser hir i lysiau a blodau i ddangos twf. Ond erbyn hyn mae’r tymor wedi 'cicio i ffwrdd!
Mae’r eirin duon, afalau, llysiau a blodau yr ‘eirin ysgaw’ yn tyfu ym mhob man. Mae’r ieir yn dodwy llawer o wyau, ac mae’r gwenyn yn eu ‘cychod’ yn ar frys i baratoi ar gyfer y llif mêl cyntaf y flwyddyn. Dyma yn wir yr wlad Duw!


#563

Nes i ganu gyda Steffan Rhys Hughes heno. Roedd 'na’n profiad arbennig. Mae’n saff i ddwued fydda i ddim yn cystadlu erbyn o yn yr Eisteddfod, ond mae’n wych i ganu gyda rhywun mor dalentog a fo!


Y Hop, Belper, Swydd Derby,sesiwn sgwrs a pheint wythnosol
#564

Dwi’n darllen “Y ffordd peryglus” gan T Llew Jones ar hyn o bryd. Mae’ pobol o Dregaron newydd glywed rhywbeth drwg. Darllenwyd y lein nesa “roedd yr efail yn llawnach nag arfer”. Do’n i ddim yn gwybod mai lle cyfarfod oedd yr efail?! (Mae efail yn golygu “forge” yn Saesneg).


#565

Cymru, ni’n dod! O’r diweth, mae’r taith yn dechrau bore 'fory. Dw i’n rili disgwyl ymlaen am hynny!


#566

Gwych!! Ble wyt ti’n mynd??


#567

“Rownd-trip“ yw e. Awn ni i Rotterdam cyntaf, gyda “ferry“ i Hull, wedyn Bakewell (Peak District) cyn ni’n cyrraed yng Nghymru. Byddwn ni aros yn Nolgellau am dau noson, wedyn dau noson yn Sir Benfro, ac olaf dau noson yn Nghaerdydd.


#568

Gwych!! Dw i’n gobeithio gei di amser da! Ar hyn o bryd mae’r tywydd yn braf. Mae’n teimlo’n fel y haf :smile:


#569

Bakewell (Peak District)

Ti’n gorfod blasu yr enwog Bakewell Pudding :yum: - gwell na Bakewell tart yn fy marn i


#570

@hewrop Dw i’n mynd i drio gwneud hyn, diolch. Dw i’n meddwl byddaf i cael gormod i’w fwyta yn ystod y gwiliau! :yum:


#571

Yfory, ni’n mynd i adael Lloegr, a ni’n mynd i weld Castell Caernarfon. Dw i’n gobeithio bydd y tywydd yn well na yma yn Loegr… oedd hi’n bwrw glaw bob dydd heddiw yn Chester! (Dw i’n teimlo fel Rob McKenna, Rain God :wink: )


#572

Mwynha! Bydd cyfle i siarad Cymraeg yn Nghaernarfon hefyd.


#573

Dw i newydd ailnewyddu yr enw domain fy mlog am dair blynedd. Darllenwch, os gwelwch yn dda!
www.bywyd.cymru


#574

Dim ond ymarfer ymarfer ymarfer, cyn i fi fynd i’r Eisteddfod yn fuan, bach o phoeni amdani. Dwi ddim yn meddwl bod fy nghraeg yn ddigion dda weithiau; i fod yn onest, dwi’n “bricking it” reit nawr!

Ond, dwi i ddim yn gweithio yn galed i rhoi i ffidyl yn y tô. Dim ond gobeithio dwi ddim yn botel e.

…unrhywun arall mynd i fynd eleni?


#575

Paid â phoeni! Dwi’n siŵr bydd dy Gymraeg di yn ddigon dda. Fyddi di ddim yn deall popeth ond bydd y profiad yn wych.

Alla i ddim mynd eleni. Mae’n rhaid imi weithio wythnos nesa. O’n i’n edrych ymlaen at fynd ond mae gen i fyfyrwr sy’n dechrau ddydd llun.


#576

Es i, gyda fy nai ac ei fam, a ffrind fy mrawd, i deml bore 'ma i gofio’r farwolaerh fy mrawd pum mlynedd yn ôl. Yfory dw i’n gadael Surat Thani a, gobeithio, cyn dydd Sadwrn, bydda i’n cyrraedd Kunming (eto), Zhangjiajie nesa, Wuhan ac, a’r diwedd y mis, Shanghai le bydd fy mam yn hedfan o Lundain cyn iddi ni fynd i Siapan ar fferi ac anturiaethau nesa.