SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#577

@margaretnock Dwi’n dilyn dy ‘blog’ di ar ‘bloglovin’ rwan. Diolch i ti am rhannu’r straeon dy deithiau.


#578

Diolch @pippapritchard! Sai’n gallu ysgrifennu a’r blog ar hyn o bryd achos bod Tseina ddim yn hoffi ‘blogger’, fel rhan o Google, a dw i’n yma am bythefnos. Nos Sadwrn ro’n i’n aros yn Kunming a bore ma, (dydd Llun), cyrhaeddais i Zhangjiajie, gyda’i olygfeydd o’r ffilm Avatar. Nos Iau i Wuhan a fy mrawd a dydd Mercher wythnos nesa i Shanghai i gwrdd â fy mam cyn iddi ni symud ymlaen at Siapan. Ond cyntaf, brecwast!


#579

O’n i’n gwylio Harri Potter neithiwr, a nes i weld rhywbeth…mae’n diddorol and ydy Aran yn licio’r ffilmiau oherwydd bod y teulu Potter yn edrych yn eitha’ debyg i deulu Jones…

…neu ydy o ddim ond fi sy’n meddwl hon?


#580

Arswyd y byd! Sut ydw i i fod i gysgu heno, rwan? :scream:


#581

Es i i Llundain ddydd Sadwrn. Ges i amser da. Roedd y blodau yn y parc olympiadd yn lliwgar iawn. Es i ar reilffordd dociau o Stratford i Woolwich. Des i yn ôl ar y fferi Woolwich. Wedyn es i ar reilffordd dociau i Royal Victoria, ac es i ar car cebl i O2. Roedd hi’n cyffrous. Wedyn es i i Canary Wharf. Ro’n i’n joio y gardd y to. Gwelais i Twr Londain a Sgwâr Trafalgar. Wedyn des i adre ar y trên. Dw i wedi blino eto.

(With many thanks to Gareth King for his Modern Welsh Dictionary which arrived today. Corrections very welcome.)


#582

Does dim llyfrau gramadeg gyda fi ar hyn o bryd. I don’t have any granmar boks with me at the moment and my Cymraeg is getting rusty from disuse ond Da Iawn, dw i’n deall popeth, Well done, I understand everything. The only thing I know needs tweaking is ‘Y gardd’ Gardd is feminine so, after Y, loses the G, and because it now starts with a vowel Y changes to Yr. Yr Ardd. There must be some uses to living within 5 miles of the National Botanical Gardens of Wales, Yr Ardd Fotaneg. But as I said, totally comprehensible as is.


#583

Diolch yn fawr, @margaretnock. Ro’n i’n joio yr ardd y to.

I wish that I lived near the National Botanical Garden of Wales. I am not sure how to say that, but maybe Hoffen i byw ar bwys Yr Ardd Fotaneg is close enough. I visited once and it was wonderful.

I discovered recently that my great grandfather was born at Llanfihangel Aberbythych, very close by, before he moved to Swansea. His parents were from Llanarthne, even closer.

Diolch yn fawr eto.


#584

Mi weles i hyn yn Ieper Gwlad Belg ddoe, amgueddfa ‘In Flanders Fields’. Oedd yr holl ymweliad yn ddifyr iawn, ond yn drist dros ben ar yr yn pryd, doedd dim gwen ar fy wyneb i
Ydy ‘heddyw’ hen ffordd ysgrifennu ‘heddiw’, sgwn i?


#585

Diolch am ei rannu. Oedd y jingoistiaeth yn endemig, dw i’n ei weld o fel trosedd. Ac i fod yn onest, pan o’n i’n ifanc byddwn i wedi euog hefyd.


#586

Dw i jyst wedi cwpla’r her pedwar, lefel tri – fersiwn de… Felly nawr, mae rhaid i fi aros ar gyfer y her nesaf. Ac wrth gwrs, dw i’n awyddus iawn i ymarfer siarad mor aml a phosib!


#587

Dw i newydd ddeffro yn meddwl yn y Gymraeg. Mi ges i freuddwyd [dream] lle oeddwn i mewn dosbarth i ymarfer yr iaith Wyddeleg [Irish]. Ond do’n i ddim yn medru ddeall dim gair o Wyddeleg o gwbl. Oedd pawb arall yn y dosbarth yn medru siarad rhai geiriau Wyddeleg, ond dim fi.

Felly, heb yr Wyddeleg, wnes i droi at y Gymraeg, ac o’n yn siarad yn hyderus [confidently]. Oedd na ddisgybl arall yn y dosbarth oedd yn siarad Cymraeg hefyd, ac wnes i aros yn y Gymraeg tan i mi ddeffro ar ol y freuddwyd.

Wel, dw i wedi codi rwan, ond dw i dal yn meddwl yn y Gymraeg, ac yn ei siarad, fel mewn bwtcamp.
Efallai, bydd rhaid i mi siarad Saesneg yn nes ymlaen i bobl eraill (dw i’n byw yn Lloegr), ond am rwan, dw i’n byw yn y Gymraeg yn y byd preifat tu mewn fy mhen. Rwan, beth am rywbeth y fwyta am frecwast …


#588

Ar y Shinkansen, bullet train, llun o Margaret, dim yn gwau ond yn crosio. Dwedodd @ramblingjohn, misoedd yn ôl, oedd e’n eisiau gweld llun fel hon.


#589

Newydd gael tair awr siarad Cymraeg gyda ffrind FB, wyneb i wyneb, yma yn Kochi. Cymraes yw hi、o bentref drws nesa i fi, ond doedd dim llawer o gyfleoedd i siarad Cymraeg yn Siapan. Ei sponer hin dod o Lundain ond gyda cefndir o Sri Lanka. Felly, mae hin dysgu Tamil ar gyfer ei deulu e, ac mae e`n moyn dysgu Cymraeg ar gyfer ei theulu hi. SSIW anyone?


#590

Os dych chi’n am weld fy wyneb ar ôl damwain, ewch i fy mlog. www.bywyd.cymru
Ond paid â phoeni. Dw i’n gwella munud i funud.


#591

Damwain? Ches i ddim amser I ddarllen dy vlog eto, ond gobeithio nac oedd e’n ddifrifol a byddai popeth yn iawn! Brysia gwella!


#592

Yn ymlacio at fore Sadwrn yn gwrando ar raglan Tudur Owen ar Radio Cymru.


#593

Dan ni newydd orffen bwyd yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd gyda fy chwaer yng nghyfraith a nai. Dan ni ddim wedi gweld nhw ers fis Mehefin. Oedd y ferch sy’n gweithio yno yn dda iawn. Oedd hi’n siarad efo fy chwaer yng nghyfraith yn Saesneg a hefo ni yn Gymraeg :slight_smile:


#594

A wedyn, dwi newydd brynu fy modrwy priodas! Mae’n o ddifri nawr!!!


#595

Llongyfarchiadau! :slight_smile:


#596

O, Margaret! Mae hynny’n edrych yn boenus iawn! Brysia wella!