SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#597

O fi hefyd! Cer yn ofalus, Margaret fach!


#598

Dw i’n meddwl bo’ fi 'di rhoi earworm i fy hun y bore 'ma…


You know you are learning Welsh when
#599

Dw i’n typyn fach wedi meddwi ond dw i ddim yn gofal. Es i i gig at Clwb Ifor Bach i weld Cpt Smith a Omaloma heno. Dw i ddim gwybod, mae siarad yn gymraeg yn hawddach yn ol ychydig o gwrw. Hyd yn oed efo hogan hardd iawn iawn. Pob un siaradwyr Cymraeg yn dwli am siarad efo dysgwyr, oedd yn wych i treulio mor cymaint o amser yn siarad cymraeg yn unig. Ges i cyfarfod dyn pwy sy’n byw drws nesaf i’r fferm lle oedd fy nhaid oedd tyfy fyny hyd yn oed. dw i’n dwli am yr iaith. Pawb yn Gymru yn licio yr iaith, wel mwyaf o bobl, ond dysgu cymraeg yn anodd iawn, felly dyn ni angen pethau fel SSiW mor cymaint. Mae pobl Cymru pwy sy’n byw yn yr cymoedd yn sylweddol sut mor bwysig yr iaith, ond mae nhw angen yr cyfle i defnyddio’r iaith pob dydd. Dylan ni siarad yn Cymraeg pob dydd, fel dim ond ‘diolch’ neu ‘Shwmae’ i helpu pobl gwybod fod ychydig o siarad yn Cymraeg yn iawn.
Ges i llawer o sgwrs am y pwnc ydy ‘eitha cwl’ yr un peth fel ‘rather cool’ yn Saesneg, dim quite dw i’n credu, Diolch Omaloma.
Mae peth pwysig ydy siaradwyr cymraeg yn licio dysgwyr a pobl sy’n medru deud typyn fach fach o cymraeg. Felly dwlyn ni ddim boaeni am trio defnyddio ein Cymraeg.
Nos dda!


#600

O’n i mor falch neithiwr. Dywedodd ffrind Emma wrthon ni bod hi’n trio dysgu Cymraeg erbyn ein priodas, ac mae hi’n defnyddio SSiW!! Mae hi’n gweithio yn Abertawe a dywedodd hi bod ganddi cleifion sy’n fodlon i weithio gyda hi oherwydd bod hi’n dechrau pob sgwrs yn Gymraeg :smile:


#601

Dw i’n falch o’r waith y ddau ohonoch chi’n gwneud i hybu dysgu Cymraeg yn y GIG mewn ardalloedd nid di Gymraeg ond llai Gymraeg. Wedi bod claf yn Abertawe bron wyth mlynedd yn ôl, ar y dechrau fy naith dysgu Cymraeg, dw i’n cofio gwrando dim ond ar Saesneg. Ond roedd y ffisio yn Langwili, gyda’i chalon Gymreig!


#602

Dwi wedi bod yn gweithio’r penwythnos 'ma gyda fy myfyrwyr. Mae un ohonyn nhw yn medru Gymraeg (Lizzie ydy ei henw hi) Mae 'na glaf yn ein ward arall nad ydw i ddim yn gweithio ynddo. Ysgrifennodd un y tîm nad ydy hi ddim yn gweithio gyda ffisio. Wel, fi’n gwybod bod hi’n siarad Cymraeg felly es i a Lizzie i’w weld hi. Wel, oedd hi wrth ei bodd i weithio gyda ni!! Doedd na ddim golwg nad oedd hi isio gweithio gyda ffisio. What a difference a language makes!!


#603

Wnes i ennill tanysgrifiad i gylchgrawn Golwg fel gwobr yn yr Eisteddfod ar-lein - gwobr hael iawn - a wnes i dderbyn y rhifyn cyntaf ddoe. Ar hyn o bryd, dw i newydd orffen darllen yr erthygl ‘Steil’, am wallt a dillad a cholur ac ewinedd…! Fyddwn i fyth yn darllen rhywbeth fel 'na yn Saesneg, ond oedd yn neis iawn sylweddoli cymaint o’n i’n medru deall heb eiriadur :smile:


#604

Dw i wedi bod yn sownd yn y tŷ trwy’r dydd heddiw! Mae’r tywydd mor rhywstredig! Bob tro pan mae’r haul yn dod mas dw i’n meddwl - Aha, amser mynd am dro - ond cyn i fi allu hyd yn oed gwisgo fy siaced, dw i’n clywed swn glaw trwm, neu cesair, ar y to! Dw i wedi rhoi gorau nawr. Man a man i fi ganolbwyntio ar sgwennu’r ebost wythnosol :relaxed:


#605

Dim glaw 'ma (De Swydd Rhydychen) - mae’n heulog braf … ond oer iawn!


#606

Eistedd yn fy ystafell gwely yma yn Ne Korea, feddwl am ATM i gael fwy o arian cyn i fi fynd i bentre hanesyddol. Mae’n dechrau oeri yma hefyd.


#607

Dw i newydd ffonio asiant gwerthu tai yng Nghaernarfon i drefnu apwyntiadau i mi weld tai yn yr ardal. Y holl galwad ffon yn Gymraeg wrth gwrs!

Oedd angen i mi ofyn i’r person ar ben arall y llinell ffon ailddweud rhai pethau, ond o’n i’n llwyddiannus i drefnu popeth trwy’r Gymraeg :smile:


#608

Helô! Dw i’n hapus i ddweud rhywbeth yn y Gymraeg :slight_smile: Wnes i orffen unediad 16 ac unediad 17 (Course 1) heddiw. Dw i’n awyddus i glywed unediad 18 yfory! Dw i’n dweud beth bydda i’n gwneud yn y Gymraeg yn aml: “Dw i’n mynd i agor y ffenest!”, Dw i wedi cau’r drws!", a “Mae’r coffi yn aros!” (wrth fy ngŵr, achos mae o wedi gwneud y coffi, ond wnaeth o ddim yfed o!) :smile:

Dw i wedi blino rŵan. Dw i’n gobeithio cysgu yn dda heno. Nos da! :slight_smile:


#609

yw “wmpa lwmpa” Cymraeg?


#610

Yndi, ond mae “hwntw” yn fwy cwrtais, dw i’n meddwl. :smile:


#611

Da iawn @aderyn mae’n braf i glywed dy stori di. Ers faint wyt ti’n dysgu?


#612

mae hi mor Gymraeg â umpa lumpa ydy Saesneg, fi’n meddwl.


#613

Dw i’n yn Tallinn, ar fy ffordd i Stockholm, wedi gael penwythnos arbennig gyda @Novem a’i mam a’u ffrindiau yn Helsinki. Bydd penwythnos nesa yn yr Almaen fy weld fi’n siarad lot o Gymraeg gyda SSIWers eirall.


#614

Dwi’n aros iddyn nhw trysio’r lori bo fi’n gyrru bob dydd. Arferol… Ar ôl pump oriau, dwi’n stryglo dal yn amyneddgar…


#615

Dw i’n teimlo’n ddiflas gyda annwyd trwm arna i. Mae’n anodd i fi ganolbwyntio ar unrhyw beth, OND do’n i ddim yn moyn gwastrafu’r holl ddiwrnod, felly dw i wedi hala amser yn dileu cannoedd o ebyst dw i byth yn mynd i ddarllen. O leia dw i wedi cyflawni rhywbeth heddi!


#616

Dee druan! :frowning2: Brysia wella!