SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#717

Dw i yn y swyddfa, yn anobeithiol :frowning: Ond… mae’n amser cinio nawr :slight_smile:


#718

Dw i yn yr orsaf bws yn Lanelli, awr yn gynnar ar ôl i fi golli bws dwy awr yn ôl. Twp, neu dwp?


#719

Y bore 'ma mi es i gyfarfod WI, a nawr rwy’n brysur yn pacio i fynd i Much Wenlock, Wrecsam a’r Wyddgrug. Fyddai i ddim yn medru postio yma ers i mi ddychwel adre Dydd Mawrth neu Mercher.


#720

Dw i ddim wedi ysgrifennu am gwpwl o ddyddiau rwan oherwydd dw i wedi bod yn gwylio’r pantomeim o San Steffan, a dw i byth yn mynd i sgwennu am hynna ar y fforwm.

Felly, dw i isio canolbwyntio ar rywbeth positif heddiw.

Mae Emma wedi bod yn teimlo llawer o symudiadau ein hogyn bach yn ddiweddara. Felly, roeddwn i’n darllen am y datblygiad arferol ac maen nhw’n deud bod babanod yn dechrau symud mwy cyn iddyn nhw’n tyfu. Felly, gobeithio, mae hynna’n golygu bod y boi bach yn mynd drwy gyfnod twf!


#721

Dw i wedi cael amser brysur iawn dros yr wythnos diwetha ond does gen i ddim clem beth dw i wedi cyflawni :joy:

Ond, mae gynnon ni newyddion dda, mae gen i nai newydd!!! Cafodd ei eni ddoe ym Munich, pwyso 3.8kg (neu 8 a hanner pwys neu rhywbeth).

Dan ni’n mynd i Amsterdam ddydd Gwener ar gyfer ein penblwydd priodas cyntaf a’n gwyliau olaf heb ein hogyn bach :slight_smile: Dw i’n methu arost at weld y ddinas! Dw i wastad wedi isio mynd. Oes unrhyw awgrymiadau? Mae gynnon ni docynnau i Ty Anne Frank a dan ni’n mynd ar daith ar y gamlas. Dw i’n edrych ymlaen at grwydro o gwmpas y ddinas a mwynhau amser gyda’n gilydd.


#722

Gobeithio y gewch chi amser da yn Amsterdam. Fues i yno erioed.
Mi ges i hwyl yn Much Wenlock a torri gair efo ddynes arall sy’n dysgy Cymraeg- a mi ges i dipyn ormod o gin! Wedyn mi ges i lawer o hwyl yn cyfarfod efo bobl eraill SSiW yn nhafarn y Saith Seren yn Wrecsam nos Lun. Heddiw mi es i’r Wyddgrug, lle ges i siawns i siarad Cymraeg yn Siop Siswrn, lle brynais i lyfr caneon Dafydd Iwan, a dau CD. Mi brynais crys efo’r ddraig goch arni mewn siop elusen. Wedyn mi es i ymweld a hen ffrind, a siaradwn ni Cymraeg am bron dwy awr! Ar ol cwsg bach, wnes i gyrru’r holl fford adre. Mi fydd ngwr yn gwagio’r car i mi yfory.


#723

Rwy wedi blino’n lan!
Ddoe wnes i pump dwsin o cacenau bach, a heddiw roeddwn in’n trefnu te a choffi i rhyw trideg o berson, a gwerthu’r cacenau a ddarnau bara brith a menyn. Roedd hynnu yn yr amserau te mewn ysgol dydd am y pharoh Ramesses III - ie, rwyn dysgu iaith yr hen Aifft, hefyd!


#724

Heddiw rwy’n ymlacio ar ol amser brysur - wel, ymlacio a golchi dillad, tacluso’r stwff gwersylla, ac ati!


#725

Swnio fel cyfuniad difyr iawn o bethau! :slight_smile:


#726

Yn ymarfer sut i ddeud ychydig o bethau newydd yn y Gymraeg. Dw i’n trio deud wrth fy nghariad bo’ hi’n gallu ymarfer Cymraeg hefyd, ond dw i ddim yn siwr na bydda i hi’n licio dysgu iaith rwan.
Weithia dw i angen rhywun i ymarfer efo fi :smile:


#727

Da iawn Abel. Dw i newydd wrando ar dy recordiad hefyd. Wyt ti’n byw yn yr Arianin?


#728

Yndw, dw i’n dod o ogledd Ariannin. Liciwn i fynd i’r Batagonia a siarad Cymraeg yno.
Does neb yn siarad Cymraeg yng Ngogledd Ariannin, ond wnes i gyfarfod dynas sy’n siarad Gwyddeleg.
O le dach chi"n dod?


#729

O wow diddorol! Dw i’n byw yng Nghaerdydd ond dw i’n dod o Plymouth, De-Gorllewin Lloegr, yn wreiddiol. Fysai fo’n hawdd i ti i fynd i’r Wladfa?


#730

Mae’n hawdd i fi fynd i’r Wladfa, ond dw i’n meddwl ‘na fyddai’n braf i fynd i Gymru rhywbryd. Dw i’n caru’r diwylliant Celtaidd, ac mae’n bwisig i garw’r cymuned Cymraeg yn fywiog iawn.
Pryd wnest ti dechra’ dysgu? Mae Lloigr yn lle diddorol iawn, fedra i ddim dysgu Cymraeg os dw i ddim yn siarad Saesneg. Dyagais i hi ychydig mlynedd yn ôl


#731

Dechreuais i bedair blynedd yn ol, dw i’n meddwl. Mi fyswn i’n deud “diddorol” ydy’r gair, ond Cymru ydy fy nghatref rwan.


#732

Dyna amser yn hier iawn! Beth ydy dy adnoddau i astudio?


#733

Wel, dw i ddim yn dysgu ers bedair blynedd, dw i wedi dechrau a stopio a dechrau a stopio ac yn y blaen. Mi fyswn i’n deud bod hi’n bwysig iawn i gwrando arni bod dydd. Hyd yn oed taset ti ddim yn deall byset ti’n ei chlywed ac mae hynna’n mynd i helpu pryd ti’n dechrau sgwrsio efo phobl


#734

Ia, mae’n bwysig i wrando cymaint â phosib. Dechrais i wrando ar Radio Cymru a dw i’n gallu dallt rhai pethau. Yn gobeithio bod fi’n barod pan rhywun yn siarad i fi yn y Gymraeg :smile:


#735

I’r rhai sy’n byw ym Mhrydain, mae’n bosib wylio S4C ar wefren y BBC. Mae na lot o rhaglenni Cymraeg, efo isteitlau yn Saesneg. Mae un, o’r enw Codi Pac, yn ymweld a threfi Cymru, gweld yr ardal, a chwrdd a ddysgwr yno.


#736

A hefyd ar S4C.cymru/clic