SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#797

Haia Irina. Na anfodus sgen i ddim KTM, ond dwi licio nhw. Mae gen i Norton yn ei darnau, yn aros i fi i trwsio hi :grinning:. Nes i prynu hi yn y 70au ac es i o gwmpas Ewrop efo hi.


#798

Mae’n ddrug gen i, nes i ddim gweld o! Dw i’n hoffi beic hen ond fedra i ddim reidio o gwbl!


#799

Dw i di gwneud ffeil swn am fy ffrind heddiw. Mae hi’n dysgu Almaeneg, mi fedra hi darllen a siarad typyn bach ond mi fedra hi ddim dallt unrhyw beth. Felly dw i di recordio ffeil fel yma, yn gyflymach na’r arfer (faster than normal) achos mae o’n helpu fi yma efo Cymraeg.


#800

Dwi isio dysgu Almaeneg, mae hi ar fy rhestr ond dwi’n trio ffeindio’r system gorau (fel SSiW) i’w ddefnyddio.

Wyt ti’n dod o’r Almaen?


#801

Dw i’n byw yn Awstria ond dw i’n dod o Rwsia. Dw i di dysgu Almaeneg yma achos o’n i isio siarad Almaeneg yn pryfysgol blwyddyn llawer yn ol. Mae’n ddrug gen i ond dw i ddim yn gwbod system da am Almaeneg :frowning:


#802

Paid â phoeni!! Does dim bai arnat ti, Dwi’n gweld y bai ar @aran ac @Iestyn oherwydd mor dda ydy SSiW, maen nhw wedi’n sbwylio ni :joy:

Lle yn Awstria wyt ti’n byw? Dwi’n licio Awstria! Mae fy mrawd yn byw yn Munich felly, pan oeddan ni yno, aethon ni i Salzburg. Dan ni wedi mynd i Wien hefyd, dinas enfawr!


Digwyddiadau - anything in the Crewe / Nantwich area?
#803

Dw i ddim isio dysgu iaith efo unrhyw beth arall! Mae SSiW yn dda iawn :smiling_face_with_three_hearts:
Dw i’n byw ger Graz ond dw i’n ymweld a Salzburg a Wien llawer.


#804

Mae 'na gwrs oedd yn debyg i SSiW, er bod Aran wedi dweud fod o di newid yn dipyn i ddod yn gwrs mwy traddodiadol/gramadegol rŵan:


#805

Mi wna i edrych arno, diolch Richard


#806

Nes i wylio „The Crown“ ar Netflix. Hapus i dweud fod llawer o Gymraeg yn yr episod „Tywysog Cymru“. Gobeithio, bydd fyw o gyfresau Cymraeg ar gael ar Netflix yn y dyfodol.
(oes episod am Aberfan yn y trydydd tymor hefyd, ond ni siaredir Cymraeg)


#807

Dw i’n cerdded adre ar ôl shifft nos, Parc Cerdded (dim Parc Rhedeg), ac ar ôl i fi ffili cael fflŵ jag yn y fferyllfa lleol. Wedi blino yn rhacs ond dyma fy mywyd.


#808

Dw i ddim wedi bostio yma am amser hir - rwy wedi bod mor brysur! Rwy wedi bod ar gwyliau ystudio un yr Aifft, yn ymweld â themlau a beddrodau ger Luxor, a gwrando â ddarlithoedd gan yr egyptolegydd Dr Aidan Dodson. Roedd na ugain ohonon ni, ac roeddwn ni’n nabod ein gilydd cyn fynd, rhai ohonnon ni’n ffrindiau mawr. Dyma fi ym medd Ay, y Pharoh ar ol Tutankhamun - a hyn oedd yn bosib wedi ei ladd.


Heddiw mi drefnais parti penblwydd ein WI. Roedd tua 70 o bobl, ac mi drefnais pryd o ham, caws, wyau, salad, bara, coleslaw, tomatoes, ac ati, a wedyn cacan hufen, a bag parti efo teisen bach ac ychydig o losin. Rhoedd gen i griw da iawn o fenywod yn helpu, ond o, rwy wedi blino’n lân!


#809

Dw i’n bod I gwaith heddiw, orffen am 10 o’r gloch.
Dim gwaith yfory felly dw i’n mynd siopau yn Caerdydd.
Nos da.


#810

Dw i’n eistedd ar y soffa gyda fy mam sy’n gwneud Sudoku. Mae fy ngŵr yn darllen ar y cyfrifiadur, pethau am Sbaen a cherdded. Mae fy mhlant yn ymweld â chymydog i siarad am eu bywydau yn Llundain, a dw i’n gwau menig gyda gwlân a brynais yn Riga, Latvia, dwy flynedd yn ôl.


#811

Heddiw, bydd her i fy nghymraeg, dan ni’n mynd i ddosbarth cyngeni! Dymunwch lwc i mi!!


#812

Dosbarth cyn geni yn y Gymraeg? Waw!


#813

Heddi rwyn crio, yn hollol digalon. Mi ddylai pobl cyffredin fod yn mwy caredig i natur a’r blaned.
Yfory rwyf am ddechrau trefnu pethau i’r Dolig, felly mae’n rhaid i mi sgwennu rhesri mawr o bethau i wneud a phrynu - ni all fod Dolig heb ysgewyll neu pannas!


#814

Heddiw rwy wedi cael trin wallt, ac ar ol yfed panad o de, mae’n rhaid i mi addurno’r coeden Dolig. Hefyd mae’n rhaid i mi sgwennu rhestr o bethau i brynu. Rwy wedi prynu’r pannas, ond dim ysgewyll eto. Fe fydd pump ohonnon ni yn dathlu’r Dolig ar y 27ed. Un yn bwyta bob dim, myfi sy’n bwyta bob dim, ar wahan i llaeth, ac ati, un vegetarian a dau vegan!


#815

Nes i gwylio caneuon Cymraeg ar YouTube a des i o hyd i fersiwn ultimate (?) o „Yma o Hyd“


#816

Heddiw dw i’n lapio anrhegion Nadolig.