SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#817

Heddiw dw i’n mynd i’r siopau yn y dre ac wedyn dw i’n mynd i ymweld a fy mab hyna. Heno, byddwn ni’n aros i fyny tan hanner nos i ddweud Blwyddyn Newydd Dda I bawb yn ein teulu! Hwyl fawr I bawb


#818

Dw i’n disgwyl newyddion @AnthonyCusack. Mae’n eitha tawel ar y ward ar hyn o bryd, a dw i’n meddwl am wau menig a brynais (mewn kit) yn Riga bron dwy flynedd yn ôl.


#819

Does dim newyddion eto, mae o dal yn gyfforddus ar hyn o bryd.


#820

Mae nhw’n dechrau ffilmio cyfres newydd/olaf “Un Bore Mercher” wythnos nesa. Fel gwyliw o dramor, dw i’n gobeithio am ddisg Cymraeg cyfres i gyd eto.


#821

Rwyn gobeithio y byddent yn ail-ddangos cyfresi 1 a 2 cyn ddangos a trydydd, achos ces i ddim siawns i weld yr holl gyfres y tro cynta.


#822

Ddoe mi ges i hwyl fawr wrth siarad efo ddysgwyr eraill yn Thornbury. Roeddwn i wedi bod yn edrych ymlaen at a cyfarfod, a wnes i siarad yn ddibaid!


#823

Dw i wedi dechrau darllen Llyfr Las Nebo gan Manon Steffan Ros. Mae e ddim yn anodd iawn (ar hyn o bryd), heblaw‘r eiriau Og … (dim spoilers, plîs!)


#824

Nes ti fwynhau? :slight_smile:


#825

Ydw! Mae‘r stori‘n diddorol (er gwaetha‘r pwnc post-apocalyptaidd) a dw i‘n hoffi‘r cymeriadau ac yr elfen mystery. (ar ôl 43 tudalen)


#826

Dw i wedi dechrau gwylio S4C Clic. Dw i wedi gorffen drama “Bang” (sy’n dda iawn!) ac dw i’n mwynhau “Prosiect Pum Mil” ar hyn o bryd. Gyda isdeitlau, dw i’n gallu deall 70 neu 80% - syndod fawr i fi!


#827

Rhaid i fi trio “Prosiect Pum Mil”. Ar hyn o bryd dw i’n gwylio hen raglenni lle mae pobl yn crwydro ledled Cymru, yn siarad â phawb, yn bwyta mewn bwytai, yn aros mewn gwestai… Mae’n fyd arall.
Sue


Chi vs Ti
#828

On i arfer licio darllen yr edefyn yma felly, dewch ymlaen pawb, sgwennwch!

Mae’n hen bryd i ni atgyfodi’r edefyn.

Mmm, atgyfodi, gair da iawn i ddefnyddio yn ystod y penwythnos 'ma.


#829

Ges i ddiwrnod hyfryd heddiw! Dwi’n wrth fy modd gyda Pasg, ac oedd heddiw arbennig iawn achos gaethon ni canu am y tro cyntaf ers amser hir tu fâs y capel. Hefyd, nes i ddefnyddio y beibl Cymraeg y lle beibl Saesneg yn y capel - on ni’n gwybod y stori Pasg yn dda iawn, felly mae hynny yn helpu llawer :grin: mae’r tywydd yn gwych, ac ges i cwpl o wyau Pasg hefyd - diwrnod da​:grinning:


#830

Dw i ar wyliau am y tro cynta ers fis Tachwedd yr wythnos hon. A hefyd, oedd fy mab efo fy rhieni yng nghyfraith heddiw, felly ges i ddiwrnod i fy hun am y tro cynta ers gaeth o ei eni!

Sut mae pawb? Sut fath o benwythnos gaethoch chi?? Cymaint o siocled?


#831

Gormod o siocled (a ges i’m llawer). Naeth fy ngwraig drefnu “helfa wy”(?) yn gardd y cefn sy’n llawer o hwyl bob blwyddyn. Tydy o ddim yn aml bod ni’n gweld ein mab, sy’n 18 bellach, yn ymddwyn fel plentyn y dyddiau 'ma. Ac wedyn, dyna ni, yn ôl at y gaeaf am 'chydig o ddydiau.


#832

Mae na’n swnio’n hyfryd! Betio oedd dy fab wrth ei fodd efo’r wyau! (Dyma cwestiwn, sut fedra i ddeud “i bet” yn Gymraeg? Oes na idiom Cymraeg?)

Gaethon ni hel wyau ‘fyd. Doedd fy mab ddim yn deall o gwbwl (dim ond 14 mis oed). Naeth o ffeindio ŵy, a wedyn ei gario fo tan iddo ffeinio’r un nesa. Wedyn, naeth o roi’r un cynta llawer, a chario’r llall yn ei le.

Mae tywydd wedi bod yn rhyfedd on’d ydy hi?!


#833

Dyna stori ddoniol am yr wyau @AnthonyCusack. Ges i wy siocled tywyll. Ro’n i’n gweithio yn ein siop leol ar ddydd Sul a dydd Llun. Daeth ychydig o bobl i brynu wyau siocled, ond gaeth y wy olaf ei brynu ddydd Gwener. Dywedon nhw nag oedd unrhyw wyau siocled yn yr archfarchnadoedd chwaith. Dim ond ychydig o Wyau Creme Cadburys oedd ar ôl.
Sue


#834

Ffeindiais i yr un peth Sue. Edrychais i yn 3 archfarchnadoedd am wyau, ac o’n i’n dechrau panicio! Ddiolchgar ffeindiais i wyau yn yr orsaf petrol yn y diwedd, a prynais i nhw i gyd! Ffiw!
Stori ciwt iawn am dy fab Anthony :grinning:


#835

Dw i’n falch dy fod ti wedi dod o hyd i wyau siocled yn y diwedd.
Sue


#836

Mae fy ngwraig yn gweithio mewn archfarchnad ac mae hi’n dweued wrtha fi o hyd am bobol sy’n dod i mewn munud olaf i drio prynu pethau fal na … wyau siocled ar ddydd Sadwrn y Pasg, papur lapio ar Noswyl Nadolig, calendr Advent ar y 5ed o fis Rhagfyr, ayyb. Maen nhw ar y silffoedd ers mis cyn hynny. :joy::wink: Mae fy merch wrthi’n trio mynd trwy’r holl pentwr o siocled mor gyflym a phosib, tydy hi ddim yn credu mewn cadw unrhywbeth tan wythnos nesa, mor farus! Ond dyna blant i chi. :joy: