SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#857

Longyfarchiadau anferth Anthony. Dyna newyddion bendiblydigedig!


#858

Pen-blwydd hapus i dy fam-yng-nghyfraith, @AnthonyCusack . Dyw 60 ddim yn hen o gwbl! A llongyfarchiadau am yr ail fabi sy’n dod.

Ti’n haeddu gorffwys, @gruntius. Mae gardd llawer o waith, ynte? Does dim gardd gyda fi nawr achos dw i’n byw mewn fflat. Mae deg ohonon ni’n rhannu gardd fach - dim ond glaswellt - ac mae garddwyr yn dod i dorri’r lawnt. Dyn ni’n talu llawer o arian iddyn nhw. Weithiau dw i’n difaru diffyg gardd fy hun, ond weithiau dw i’n cofio pa mor galed ro’n i’n gweithio i dyfu llysiau a dw i’n hapus.

Dw i wedi ymddeol ers mwy na deg blynedd - ond bydd yn benwythnos prysur. Bydda i’n gweithio yn y siop leol ddydd Sul fel arfer, ond bydda i hefyd yn gweithio ddydd Llun 3ydd Mai, i roi saib i’r bobl sydd fel arfer yn gweithio ar ddydd Llun. Bydd dydd Sul a dydd Llun yn wahanol iawn. Dydd Sul dyn ni’n pobi croissants ac mae yna lawer o gylchgronau a hysbysebion i’w roi yn y papurau newydd. Dydd Llun bydd dynion yn dod gyda bara, llaeth a phethau arall, a bydd rhaid i ni archebu pethau. Bydd y rheolwr yn ysgrifennu nodiadau yn y dyddiadur i’n hatgoffa ni.


#859

Bore da bawb. dwi’n dal lan gyda waith heddiw yn barod am yfori. Oedd y rhagolygon yn wael, ond mae’n yn union iawn. Ta beth. Efallai, byddai’n mas p’nawn 'ma.