SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#879

Cymru am byth!

(football, ddim rygbi. dwi’n mwynhau y cerddoriath hardd)


#880

Da iawn ti! :+1:


#881

Nes i gael lawdriniaeth hernia dydd Gwener diweddaf (6th mis Mai). Rwan, dwi’n ymlacio yn blaen y teledu yn gwylio Seiclo Giro d’Italia.
Dim drwh i gyd - mae’n debyg am tua chwech wythnos i ffordd fy ngwaith i! :grinning:


#882

Es i i’r eglwys bore 'ma ac ar y ffordd adre es i i weld ffrind o Uzbekistan, ei gwr o Wlad Pol ac eu babi eitha newydd. Ro’n ni’n siarad a’i theulu yn Samarkand ar WhatsApp. Ar ol i fi ddweud am daith i Foel Fryn (Malvern) 'fory i wasgaru lludw fy mam gaethon ni sgwrs am amlosgiad ac amslosgfeydd. Mewn gwledydd Mwslimaidd mae’n syniad newydd ac eitha drwg iddyn nhw.


#883

Brysia wella, @CrisLeaman ond joio’r 6 wythnos o ymlacio hefyd!


#884

Diddorol iawn, Margaret. Samarkand yw un o’r lefydd yn byd bo fi wastad wedi moyn ymweld â fe. Mae’r bensaernïaeth yn edrych yn ysblenydd ac siŵr o fod mae’r diwylliant yn ddiddorol iawn. Un dydd …


#885

Diolch yn fawr iawn Deborah. Gwerthfawrogi’n iawn :+1:


#886

Mewn byd ar ôl Covid… ac heb rhyfel … Aeth fy fam yn y 70au, ac i Tashkent a Bukhara.


#887

Am un adeg oedd dyn sy’n siarad Esperanto yn cynnig llety am ddim yn Tashkent ar yr amod bo ti’n siarad dim ond Esperanto gyda fe. Sa i’n gwybod pa mor hen oedd e ar y pryd, ond falle mae fe dal yno!