SSi Forum

Going BLUE- week 21 'ANSWER' recording **Green to Blue badge** 🔵 (Awarded Mondays)


#556

In answer to gareth-thomas-6


#557

Last badge! Llongyfarchiadau mawr @julie-38! :blue_heart::grin::star2:


#558

In answer to janenewbie


#559

Llongyfarchiadau @mike-wheeler! :partying_face::star2::star2::blue_heart:


#560

Ateb i dan-fox ‘Gest ti amser da yn y dafarn efo dy chwaer nos Wener?’


#561

Here is my answer to Amanda-Marty

https://ssi-cyhoeddus.s3.amazonaws.com/uploads/recording/2338/6min_21_answer.mp3


#562

Da iawn @patrick-taylor ac @ann-abbey! Llongyfarchiadau on your last recordings! :blue_heart:

@patrick-taylor - have you got a question recorded somewhere for a green badge as well? I’ll give you both badges then :slight_smile:


#563

Do Nes i recordio un wythnos pedwar ar bymtheg :blush:


#564

I’ve no idea what that weird emoji is at the end of my reply ! I was trying to add Diolch to my text. Ann


#565

@Novem Dw i’n newydd postio fy cwestiwn yn wythnos un deg naw :slight_smile:


#566

Grêt, diolch @patrick-taylor! I’ve added your badges now.

@ann-abbey, no worries Ann, I can see yours! :slight_smile: :slight_smile:


#567

@Novem Diolch yn fawr iawn!


#568

Replying to whereistherent’s question ‘Beth wyt ti’n gwneud heddiw?’


#569

Da iawn @evan-pryer, that was quick! :blue_heart::sweat_smile:


#570

Answering a question posed by @carolyn-newton:


#571

Da iawn ichdi. Whoop whoop! Diolch am ateb cwestion fi


#572

Gwych! Da iawn, enjoy your final badge, @dan-fox! :blue_heart:


#573

answering @whereistherent question “Beth wyt ti’n gwneud heddiw?”