SSi Forum

Help buy a Welsh speaking pub


#21

Helo Nia,

Sut wyt ti gobeithio eich bod chi;n mwynhau’r Haf ?

Byddai yng Nghymru eto am y naw diwrnod diweddaf ym Mis Gorfennaf. Roedddwn i wedi anfon e-bost at Marcus Whigfield a gobethio byddai yn gwneud cwrs penwythnos yn Llanbed o 22 i 25fed y Mis nesaf.

Ar ôl hynny hoffwn i weithio tu ôl i’r bar o dydd Mercher 27 i dyfdd Gwener 29fed. Dw i wedi anfon e-bost at Lowri hefyd a mae hi wedi copio Mererid mewn , sy’n trefnu rota y Tafarn a gobeithio bod hyn yn digwydd.

Edrych ymlaen at eich gwled i gyd,

Liam


#22

740A4EFD-8E7F-4FFC-A31A-060E0F230C71


#23

Da iawn @Liam. Cysyllta fi ar e-bost…
Dw i’n :see_no_evil: anobeithiol ar y fforwm


#24

@Liam
Wyt ti wedi clywed wrth Tafarn y Vale? :smile:


#25

Haia Nia, Dyw i ddim wedi clywed gan Mererid nac unrhyw un arall am y rota gwirfoddolwyr…Mae rhaid I fi anfon e-bost arall at Carys neu Lowri… Edrych ymlaen at fy ngwyliau


#26

@Liam. Paid poeni, gâd e gyda fi !

Pryd oeddet ti eise neud?
Dw i’n gwirfoddoli tu ol bar hefyd felly galla i dy helpu.
Siarades i gyda Iwan y cadeirydd neithiwr. Popeth yn iawn medde fe.

O pryd tan pryd wyt ti yng nghymru?


#27

Diolch yn fawr Nia. Byddai yng Nghymru rhwng 22 a 30fed o Orfennaf a gwneud cwrs Cymreg y penwythnos cyntaf 22 i 24 o Orfennaf wedyn bydd amser rhydd i mi. Mae gen i brofiad mewn bwyty nid mewn tafarn yn tynnu peintiau ond hapus i ddysgu:) Byddai’n wych rhoi cynnig ar ychydig o waith ar dydd Mercher 27fed os un bosibl a dydd Iau/dydd Gwener hefyd


#28

Hia Liam,
Wela i di dydd Gwener te, dw i’n helpu mas ar cwrs Marcus.
Hwyl
Nia


#29

Ardderchog wela i chi ar dydd Gwener yn Llambed


#30

@Liam bydd shifft yn y Vale i ti wythnos nesa!

Bydd Mererid yn cysylltu gyda ti :smile:


#31

Mae hynny’n Newyddion gwych iawn.Diolch yn fawr eto