SSi Forum

The '5 Minutes' Test - week 6 **Going PINK** 💮 (Badges Awarded Mondays)


#1469

Pinc? With exertion?


#1470

Done it!


#1471

Dw i ddim yn siwr pa liw ydw i achos dw i wedi cofretru am y cwrs chwech mis, ond dim amser i gwpla, felly nawr dw i’n dysgu gyda cwrs arall. Mae’n flin da fi!
Dw i’n dal fod yn ymuno grwpiau gyda SSIW a WSP Port Talbot os bosibl, ond. Ydy’n iawn i wneud hynny Nia/Dee??


#1472

Dim problem o gwbl @joleen-russell. Ti’n aelod o WSP yn barod ac mae’n agored i bawb :slight_smile:


#1473

Done it😊


#1474

Done it


Posting that I have gone pink
#1475

Wedi gwneud!


#1476

Done it. Yay!


#1477

Done


#1478

Done it


#1479

Done it!


#1480

Done it :woman_cartwheeling:t5:Cyndy H


#1481

Done it! Felt really good :slight_smile:


#1482

Done it. Not sure it was all correct grammatically but it was fun.


#1483

Done it!


#1484

Done it, due to lockdown I’ve progressed to lesson 16 in the 5 weeks so a little ahead of the plan at the moment, hoping to complete level 1 before I return to work :crossed_fingers:


#1485

Done it!


#1486

I’ve done it! Not very ambitious but could use them all!


#1487

Well done to -

@neil-bowen
@jay-dash
@goneill84
@serena
@judith-goldsmith
@jan-baldwin
@jackie-poley
@chris-whitehorn
@cyndy-humphreys
@lauren-fresa
@andrea-kraaijeveld
@richard-hann
@david-toogood
@gareth-ellis
@robyn-1

You are all now PINK! :smile:


#1488

Done