SSi Forum

The '5 Minutes' Test


#583

Yep… Done:)


#584

Gwych! That’s great @steven-percey! :slight_smile:


#585

Dw i’n moyn I mynd I Porth Tywyn ar y penwythnos
Dwi’n mynd I gweithio heddiw
Alla I ddim cofio popeth ddysgais i
Mae eisiau i fi ymarfer siarad mwy yn Gymraeg
Beth dwedais ti?
on I’n moyn dysgu Cymraeg am amser hir nawr
Dwi newydd ddechrau i fynd i Clwb Clecs yn Llanelli
Dw i wedi angoffio beth gwnest i ar y penwythnos
on i’n trio i siarad gyda pobl eraill yn Clwb Clecs neithiwr
Mae eisiau i fi wella siarad Cymraeg
Mae rhaid if prynu llyfrau Cymraeg i wella
Hoffen i bod rhygl yn Gymraeg mewn dwy blwydden.

my attempt. lots of repetition!


#586

Done it. :crazy_face:


#587

All sorted.


#588

Done! :smiley:


#589

It’s almost like Gog Cymraeg is a different language! :smile:

I’m done too, btw.


#590

It is Gareth, it is! :rofl:


#591

done!


#592

Done it! :slight_smile:
:dancer::dancer::dancer::smiley:


#593

Da iawn @nicolaburgess and @Ingrid.L :star2: :star2:


#594

:smiley:


#595

Done. Said all sentences out loud - with quite a lot of repetition!


#596

Done :slight_smile:


#597

Yay, I managed to do it within five minutes! :blush:


#598

Done! (Although most of my sentences were flippin’ great big lies!)


#599

Done. Off to my conversational Welsh group tonight ‘Sgwrs a Diod’ to try them out…


#600

Jumping in immediately is a brilliant sign - well done! :star2:


#601

Done!


#602

Done!