The '5 Minutes' Test


#583

Yep… Done:)


#584

Gwych! That’s great @steven-percey! :slight_smile:


#585

Dw i’n moyn I mynd I Porth Tywyn ar y penwythnos
Dwi’n mynd I gweithio heddiw
Alla I ddim cofio popeth ddysgais i
Mae eisiau i fi ymarfer siarad mwy yn Gymraeg
Beth dwedais ti?
on I’n moyn dysgu Cymraeg am amser hir nawr
Dwi newydd ddechrau i fynd i Clwb Clecs yn Llanelli
Dw i wedi angoffio beth gwnest i ar y penwythnos
on i’n trio i siarad gyda pobl eraill yn Clwb Clecs neithiwr
Mae eisiau i fi wella siarad Cymraeg
Mae rhaid if prynu llyfrau Cymraeg i wella
Hoffen i bod rhygl yn Gymraeg mewn dwy blwydden.

my attempt. lots of repetition!


#586

Done it. :crazy_face: