SSi Forum

What's outside


#3969


Pedicularis palustris.
Melog y waun
Red rattle or Marsh Lousewort.
At least, I think so. It was growing in a damp meadow not far from the river.
Sue


#3970

Heddiw - today.


Helyglys hardd - Rosebay willowherb.


Lindys mantell paun - Peacock caterpillar.

Cheers J.P.


#3971

Heddiw - Today.


Gweirloyn cleisiog - Marbled white.


O dan adain - under wing.

Cheers J.P.


#3972

Dim quite outside…

Ond, casglais i blodau wyllt ar gyfer penblwydd fy nghariad. Oedd llawer o blodau wahanol a pert yn ein milltir sgwar ni ac mae yna llydaid llo mawr, blodyn efwr, blodyn moronen y maes, Llysiau’r gingroen, Hocysen, y bengaled, a marchysgallen. Oedd yna cwpl arall nad oeddwn i’n eu hadnabod.

I collected some wildflowers for my partners birthday and there were loads of different and pretty flowers. There are ox eye daisies, hogweed flowers, wild carrot flowers, common ragwort, common mallow, knapweed, and spear thistle to name a few. There were a couple others I couldn’t identify.


#3973

Naethon i ymweld y mor ym Mhenarth ddoe a welon ni dwy fathau wahanol o gwymon. Oedd un ohonyn nhw:

Gwymon Danheddog / Enw sais i’w Serrated Wrack / Enw Lladin i’w Fucus Serratus

Y llall:

Gwymon Codog Mân / Enw Sais i’w: Bladder Wrack / Enw Lladin i’w: Fucus vesiculosis

(Mae dipyn bach o Letys y mor yn y llun olaf! A little bit of sea lettuce in the last picture)


#3974

Heddiw - Today.


Gwibiwr mawr - Large skipper.


Ddau gweirloyn y glaw - two ringlets.


Glesyn y celyn - Holly blue, (o dan adain - under wing).

Cheers J.P.


#3975

Heddiw - Today.


Faint o pidyn y gog - How many lords and ladies.

Cheers J.P.


#3976


Filipendula ulmaria
meadowsweet
erwain


#3977


Picris echinoides (Helminthotheca echioides)
Prickly ox-tongue
Tafod-y–llew gwrychog
Sue


#3978

Heddiw - Today.


Cynffon y gath - Great reedmace.


Gwibiwr bach - Small skipper.


Sioncyn gwyrdd cyffredin - Common green grasshopper.

Cheers J.P.