SSi Forum

2019 Eisteddfod entries - Welsh Prose Beginner


#1

Prose entries of up to 200 words for people who have NOT YET started SSiW Course 3 (old) or Level 2 (new) or attended any Welsh for Adults classes beyond Mynediad.

Write a postcard to a friend about a trip you’ve made – real or imaginary


#2

Cerdyn post gan Hafren Bont Rhyd

Annwyl Ffrind,
Dw i yma!
Roedd y daith yn gyflym, ond parhaodd 3 diwrnod. Mae’n cŵl, mi fedra i dal gwel Cymru o’r fan hon!
Nid oes awyrgylch. Mae’n greigiog iawn a diffrwyth ac yn edrych fel caws. Mae’n boeth yn y dydd a rhewi yn y nos.
Meddyliais gwelais dyn ar yr ffordd yma, ond nid wyf wedi gweld unrhyw un. Er hynny, dw i wedi gweld rhai hen olion traed.
Fodd bynnag, nes i cafarfod y Clangers. Dydyn nhw ddim yn siarad Cymraeg. Nes i ddim deall beth ddudon nhw. Dim ond chwibanu ydyn nhw. Mor rhyfedd!
Dyfalu lle ydy i? Mae hunny’n gywir, y lleuad! Dw i ddim yn siŵr os dw i isio dychwelyd i’r lleuad eto.
Edrychaf ymlaen at eich gweld pan gyrhaeddaf adref.

Hafren Bont Rhyd x


#3

Cerdyn post gan Rhywun

Annwyl Pawb
Mae gen i amser heddiw y ysgrifenni cerddyn post wrtha ti…. On i’n mwynhau mynd i Gymru tri mis en ol. On i’n mynd efo fy teulu (fy gwr, ac eich ddeu hogan ni). I Ble oeddyn n’in mynd, a beth oeddyn n’in gneud? Llawer – dyna blant y chi!

Dw I’n cofio da iawn….
CAERGYBI: lle oedd yn byw fy Nain 100+ oeddyn yn ol
YNYS MON: lle on i’n mynd ar y tren pob Awst, vel hogan ifanc
MYFANWY: dw I’n licio gwrando (a canu) y can ‘na
RHOSNEIGR: oeddyn n’in arhos mewn gwesty yma
UCHELDRE: enw yr stryd lle oedd yn bwy fy Nain

ALLAN: pob dydd oeddyn n’in mynd allan – pwll nofio, parc, bingo, siopiau!
MYNYDD: on i’n cerddyd mewn Eyryri

BANGOR: lle dw i ‘di bod yn dysgu yn yr Brifysgol 40 oeddyn yn ol
YFED: llawer! Panad o de nei goffi… ar gwin ffrangeg a cwrw cymraeg yn yr tafarn
TRAETHAU: ar lan yr mor yn Bae Treaddur
HIRAETH: pob amser bof i’n dod yn Gymru, dwi’n teimlo yn hapus iawn! Medra i vynd eto ac eto yng Gymru: Mae Hen Wlad Fy Nhadau!

Hwyl am y tro

Rhywun…… xx


#4

Vote here:

  • Rhywun
  • Hafren Bont Rhyd

0 voters


#5

Apologies if you’ve noticed and are correcting this, @dafyddyfelin, but you only have one voting options when there are two entries.


#6

Well spotted and apologies! Hope its ok now

Dafydd


#7

These entries are wonderful! For early learners, really good as well.


#8

I completely agree with Margaret. Well done both of you, hard one to vote on.


#9

I think we should all be allowed two votes…