SSi Forum

2020 Eisteddfod entries - Englyn Milwr


#1

Englyn milwr – this is a short 3-line poem, each line having 7 syllables and rhyming at the end.

And to start off, here’s the first line:

Mewn byd go ryfedd o’n i

For the first time, there will be a “Celebrity Judge” (Mererid Hopwood), besides “People’s Choice" - as always.

After the entries, there is a survey where you can choose your favourite.


#2

B4 “Gwanwyn 2020” gan Draenog

Mewn byd go ryfedd o’n i,
Canodd blagur o Gymru ̶
Gŵyl gwanwyn fy nghalon i.


#3

B5 “Mewn Byd Rhyfedd” gan Larry

Mewn byd go ryfedd o’n i
Stopio teimlo yn poeni
Gweiddes i, oggi,oggi!


#4

B10 “Mewn Byd Rhyfedd” gan Fel Mae’n Digwydd

Mewn byd go ryfedd o’n i,
Wrth hiraeth am eu cwmni,
Tra’n aros tu ôl Lleni.


#5

B11 “Breuddwydio’r Firws” gan Abertawe Swan

Mewn byd go ryfedd o’n i
Gyda firws achosi amlosgi
Mewn môr o gerrig beddi


#6

B19 “Mewn Byd Rhyfedd” gan Bontfaen

Mewn byd go rhyfedd o’n i
Pan welodd y ci bach du
Yfed wisgi o Aldi.


#7

B30 “Byw Mewn Gobaith” gan Y Ddraig Dwp

Mewn byd go rhyfedd o’n ni
Ond oedd siawns adeiladu
Byd gwell na s’gennym heddi’


#8

B38 “Mewn Byd Rhyfedd” gan Morfil Mawr

Mewn byd go ryfedd o’n i
angen llawer o cwmni -
pobl sy’n siarad Cymru


#9

B58 “Mewn Byd Rhyfedd” gan Robin Rhyfeddol

Mewn byd go ryfedd o’n i,
yn bwyta macaroni,
ond ar-lein efo Sioni.


#10

B60 “Y Ci Du” gan Dirgelwch Bywyd

Mewn byd go ryfedd on i
Doedd neb yno, jest ci du
Tybed pam roedd e’n gwenu?


#11

*B16 “Gweithio Adre” gan Lleucu Llwynog

Mewn byd go ryfedd o’n i’n
Taflu taws ar y sgrîn
Ar ôl ffrae efo fy nhîm.

*this one will not in the competition because a rule is that the first line and consequent rhymes must not be changed, but you can enjoy reading it anyway!


#12
  • B4 “Gwanwyn 2020” gan Draenog
  • B5 “Mewn Byd Rhyfedd” gan Larry
  • B10 “Mewn Byd Rhyfedd” gan Fel Mae’n Digwydd
  • B11 “Breuddwydio’r Firws” gan Abertawe Swan
  • B19 “Mewn Byd Rhyfedd” gan Bontfaen
  • B30 “Byw Mewn Gobaith” gan Y Ddraig Dwp
  • B38 “Mewn Byd Rhyfedd” gan Morfil Mawr
  • B58 “Mewn Byd Rhyfedd” gan Robin Rhyfeddol
  • B60 “Y Ci Du” gan Dirgelwch Bywyd

0 voters


#13

Extra one just for fun. Not a competition entry.

Mewn byd go ryfedd o’n i
yn addo cynganeddu
ond i ffwrdd â’m cerdd aeth ci.