EISTEDDFOD ENTRIES 2018 - Short Poem in Welsh


#1

Poem, max 20 lines, written in free verse, on the topic “Dyna ddiddorol!”


#2

Er Gof am Stephen, Cymro gan Sian Gyrliog

Moehaw Mawr
Gafodd drechu chi
Gan Stephen a minnau
Mewn cwpwl o oriau
Dydd poeth un tro haf
Blynyddoedd yn ol…
Dyna ddiddorol!

A rwan ‘di dychwelyd
Heb cynnig her
Dim aflonyddwch
Dim amarch
I’r blaenoriaid Mawri
Sy’n nythu ar gopa chi;
Dim ond gwneud fy nghais
Am ychydig o wagle
Ar gyfer Stephen
Sy’n gorwedd yn gryno
Wrth droed chi,
Moehaw Mawr
Anrheg o Gymru.


#3

Dyna ddiddorol gan Gobaith

Ddoe clywes i gerdd ar y radio
Roedd hi’n hyfryd dros ben
Ac wedyn enw yr bardd:

DY ODL DI AR Y RADIO!

Roedd 'na gystadleuaeth
A dyna ti sy’n ennill
Rhaid i ti deimlo’n falch,

YR YNOD YN ADRODD DY ADNOD!

Ond nid oedd yr odl gan ti
Ti’n gwybod hon iawn
Ti wedi dwyn linellau o fardd wedi marw

O DYLAN YN DOD ADRAN!

Yn ei fedd yn troi’r bardd o Laugharne
Oherwydd dy ddigywilydd-dra,
Ac hefyd oherwydd fy nghelfyddyd i,
Sef defnyddio, ar ben pob un pennill
Dim ond y llythrennau:

D-Y-N-A-D-D-I-D-D-O-R-O-L


#4

Dyna Ddiddorol gan Molly Loli

Dyna Ddiddorol
Fy enw i ydy Molly
A dwi’n mwynhau dysgu
Pethau diddorol i fi .
Gallaf i findio pethau,
Ar teledu a llyfrau,
Hyd yn oed yn y siopau.
Pan dwi’n leiaf disgwyl,
Findio rhywbeth diddorol.
Fel gemau i bod doniol.

Darganfod pethau tu fas
Pan cerdded gyda arth glas.
Tra bwyta rhywbeth blasus,
Weithiau weld rhywbeth rhyfedd,
Fel tylwyth teg yn yr ardd.
Gwir, Arth a fi byth celwydd.
Amser nos mynd i gysgu,
Ac fy Teddi gyda fi.
Byd diddoral pan ti tri.


#5

Dyna ddiddorol gan Celtaidd

Mae natur yn ddiddorol,
Yn cymryd bywyd
Ac yn rhoi bywyd,
Yn grac gyda drygioni,
Yn hapus gyda daoini,
Yn di-feddwyl
Ond yn cyd-deimladog,
Dieuog ar diwrnod heulog,
Euog ar ôl storm,
Disgleir bob bore,
Tywyllwch bod nos,
Doniol yn yr Haf,
Grac yn y Gaeaf,
Dim yn siwr bob Gwanwyn a Hydref,
Poeth ac oer,
Blinedig ac Egniol,
Awyrgylch da,
Ond weithiau grac,
Ond yn y diwedd,
Fel mam i bawb.


#6

Dyna ddiddorol gan Morfydd

Scrownjar ydy Sara Jarman,
Sy’n gweithio dim ond am ei phlant.
Trwy Gredud Cynhwysol mae’n sgleman
Lladrad agored – yn llwyddiant!
Rhy ddrud ydy ei bodiant.

Sgwlcyn ydy Steffan Price
Sy’n cysgu ar y trothwy Spar.
Mae’n yfed, weithiau’n smygu Speis
I fwrw’r oer, yr ofn, afar.
Byddai fod yn well yn y carchar.

Parasit yw Pehr Sa’id
A theithiodd dros y byd a’r môr
Daeth hi am loches, daw o hyd
Trais, anhaeledd, cas di-dor.
Cau’r drws – dydy hi ddim brodor.

Ond chi – chi’n werth crewyn o reuedd.
Dyna ddiddorol, ond yw hi?
Chi’n blothiach o’r bru i’r bedd,
Nid oes digon o foeth i chi.
Helpwch eich hunan, ein meistri ni!


#7

Dyna ddiddorol gan y Tylwyth Teg

“Pam mae’r ddraig ar faner Cymru?”
Gofynodd y ferch i mi
"Wel dewch i’r byd hud a lledrith
I glywed y hen stori.

Amser maith yn ol ar y noson gwyllt,
Dwfn yn y goedwig fawr.
Gwisgodd y tri mewn clogyn du,
Y dewin, y gwrach a chawr mawr.

"Dyn ni’n angen amddifyn ein Cymru fach
A chadw draw y gelyn.
Gafael yn dyn i Gymru ein Gwlad
Ein hiaith, ein hanes, a thelyn.

“Does neb yn y byd fel Dewi y ddraig.
Mae’n ffyrnig, dewr, a ffyddlon
Dewi yr un i ymladd dros Gymru,
Gyda than yn ei geg a chalon.”

“Dyna ddiddorol” chwarddodd y ferch
“Ond dyw’r stori ddim yn onest”.
“Wrth gwrs” meddaf fi. “Lol na gyd”
Fel hedfanodd y gwrach wrth y ffenest.


And the WINNERS of the 2018 Online Eisteddfod are:
#8

Vote here

  • Er Gof am Stephen, Cymro - gan Sian Gyrliog
  • Dyna ddiddorol - gan Gobaith
  • Dyna Ddiddorol - gan Molly Loli
  • Dyna ddiddorol - gan Celtaidd
  • Dyna ddiddorol - gan Morfydd
  • Dyna ddiddorol - gan y Tylwyth Teg
  • No award

0 voters