Menter Iaith Events


#1

There are several different Menter Iaith groups across Wales that promote event in Welsh. These are often suitable for new Welsh speakers, i.e. people that are still learning the language, so I’ll post them in here. Menter Caerffili has had its own thread for a while, but I might as well put them all in the same place.

Menter Iaith Fflint a Wrecsam

There will be a showing of the film Pride on June 9th at Theatr Clwyd, Y Wyddgrug (Mold), plus a special presentation by Jayne Francis-Headon, daughter of Hefina Headon who was a key character in the film.
Read more and book at: https://menterfflintwrecsam.cymru/en/digwyddiadau-miffw/pride/

Menter Iaith Caerffili

It’s nearly Ffiliffest time again, and Menter Caerffili is looking for volunteers to help out - a great way to use your Welsh and meet others.


#2

Well, I didn’t keep this thread going very well, did I? Let’s see if I can do better in 2019 :smile:

News from Menter Caerdydd

If you’d like to learn, or can already play, the ukelele there are opportunities for you to play with others:

Dysgwyr Ukulele
Bob Nos Lun : Cychwyn 14eg (10 wythnos)
Amser : 7:30 - 9:00
Lleoliad : Chapter, Treganna
Pris: £60

Y Gerddorfa Ukulele
Bob Nos Fercher : Cychwyn 16eg (10 wythnos)
Amser : 7:00 - 9:00
Lleoliad : Chapter, Treganna
Pris: £80

http://bit.ly/oedolionmenter

Or if you fancy a little Pilates in Welsh:

Dosbarth Pilates gyda Mari-Wyn yn gampfa Iechyd Da bob Nos Fawrth am 7:30pm.

Tymor newydd, felly mi fydd y sesiynau yma yn gyfuniad o Yoga a Pilates ar gyfer pob lefel o ffitrwydd.

Rydym yn cynnig y SESIWN CYNTAF AM DDIM ar Nos Fawrth 15fed IONAWR

Bob Nos Fawrth 7:30 - 8:30
Cychwyn : 15fed o Ionawr
Lleoliad: Gampfa Iechyd Da, Treganna
Pris: £60 ( 12 wythnos )

Ewch ar ein gwefan i archebu lle am y cwrs cyfan : https://mentercaerdydd.org/product/pilates/

Neu Ebostiwch : lia@mentercaerdydd.cymru am fwy o wybodaeth am y sesiwn gyntaf :woman_cartwheeling::person_in_lotus_position:‍♂️

And something perhaps a little more gentle for new parents - bring your baby buggy with you!

BYGI HEINI

Cwrs ffitrwydd 6 wythnos ar gyfer rhieni newydd, dan arweiniad cyfeillgar a phrofiadol Cadi Fôn. Peidiwch a phoeni am ofal plant – dewch â’r bygi gyda chi!

6 wythnos
Dydd Mercher 16.01.19 - 20.02.19
11:00 am - 12:00 pm
Caeau Llandaf (Cyfarfod ym maes parcio neuadd y scouts.)

£36.00

Archebwch: https://mentercaerdydd.org/product/bygi-heini-2/

Gwybodaeth: gwenno@mentercaerdydd.cymru


#3

From Menter Caerffili