SSi Forum

Menter Iaith Sir Benfro


#1


Stewards are needed for the event- if you’d like to take part please contact us asap!


#2#3

Welsh Walks in Sir Benfro:

Teithiau Cerdded

Manylion rhai o’r isod i’w cadarnhau- bydd manylion pellach ar ein cyfryngau cymdeithasol ac yn ‘Pethe Penfro’ yn agosach at y dyddiadau.

Dydd Mercher, 13 Ebrill (noder newid yn y diwrnod) – 10.30- Gerddi Colby i Lanrhath (Amroth) - cysylltwch i gofrestru ac am fanylion pellach

Nos Wener, 13 Mai am 6.00. Croeso i bawb ymuno ar daith gerdded flynddol y Fenter ar y cyd â Dysgu Cymraeg Sir Benfro yng Nghastell Henllys. Taith Gerdded o dan arweiniad Carol Owen, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda Barbeciw i ddilyn.

Dydd Gwener, 27 Mai. Taith Gerdded i godi arian tuag at Llyfrau Llafar Cymru. Canolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran

Dydd Llun, 4 Gorffennaf. Taith Gerdded Ar Droed Mentrau Iaith Cymru yn ymweld â Chanolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran (Manylion i’w cadarnhau)

Nos Fercher, 13 Gorffennaf. Taith Gerdded a Sglodion ar y cyd â Dysgu Cymraeg Sir Benfro – lleoliad i’w gadarnhau


#4


#5


#6


#7