SSi Forum

Question from Patricia, currently doing level 1


#1


Going GREEN - SoundCloud 'Question' badge (for red badges only)
#2

Ar y penwythnos dw i’n joio gwilio pêl droed gyda teulu ni, yn cae yn Llanilltud Fawr.

Da iawn, ti’n siarad Cymraeg yn dda :clap:


#3

Diolch yn fawr iawn!