SSi Forum

Post Cyntaf chwillio am siaradwyr yn Northants


#1

Bore da i bawb
Glynn dw i , ces i fy’ ngeni yn Northampton yn y canolbarth o lleogr yn 1954. blyddyn dda! Roedd fy nhad o Cwm ar byws Glyn Ebbw. 1918 a fy mam wedi dod o Brixworth yn Sir Northants. Dw i’n hanner brid! ond mae angerdd yn llawn Cymraeg. Dw i’n wedi dysgu Cymraeg dros flynyddoed bob tro yn unig. Eleni, cwrs mynediad ar lein y Nant. Y dau fis diwethaf gyda SSIW, Rhan 1 rhif 9 rwan ac dw i’n dysgu llawer. Chwillio am siaradwyr Cymraeg yn y ardal. Northants.
Diolch yn fawr iawn.
mean ddrwg geni os nad dyma’r safle cywir.
Glynn


#2

Sorry, just found the map, looks useful.
Diolch
Glynn


#3

This thread Coventry meetup, looking for additional dates and venues is pre-covid but might be useful as it mentions Northants - I’m tagging @andyjone and @mintonman in case they can advise on what might be happening these days.


#4

Hi @siaronjames, I can tell you what’s happening in Coventry these days - this thread has the details.


We are still meeting face to face as both our venues are outside.

Andy


#5

This thread always has the latest information on Meetups that I’m aware of - Post-Pandemic Meetups - with links to the various meetup threads, though I’m not always aware of changes if they get posted in different places and I’m not tagged.

@glynnhughes2002 llongyfarchiadau am dy Gymraeg, ond mae’n well os ti’n sgwennu cyfieithiad yn Saesneg hefyd ar gyfer y pobl sy’n dysgu gyda SSiW a ddim wedi dechrau darllen Cymraeg eto.
Congratulations on your Welsh, but it’s better if you write a translation in English as well for the people who are learning with SSiW and haven’t started to read Welsh yet.

Diolch yn fawr!! I hope you find some contacts.