SSi Forum

Welsh Music Videos and Audio Files


#1254

Not sure if anyone has posted this. Apologies if so, but Los Blancos (@losblancoslos502) tweeted this a few days ago. I’ve asked a few artists before and they’ve been kind enough to send me some lyrics (Mark Roberts, Rhys Gwynfor, Ani Glass, Bitw), but chwarae teg to Los Blancos for offering.


#1255

Wps! Just noticed this. I did have a quick look before posting the same thing just now but missed it. :slight_smile:


#1256

I took them up on this offer and Osian from the band emailed me a copy of the lyrics earlier. He sent a very supportive message and even offered to help with any further queries about the lyrics. Chwarae teg to the boys.


#1257

Brilliant discussion thread and I’m discovering a lot of great music here - thanks to all who have posted links.

I’ve seen this programme advertised and will definitely watch. Meic Stevens was the first Welsh speaking artist I listened to. Beautiful songs - the imagery in the lyrics is very powerful. I was saddened to realise through the songs how much the Welsh culture has been adversely affected by some English incomers who have not been sensitive to their new communities (eg Ysbryd Solfa).

Yfory 19/10/19

Ffilm ddogfen am yrfa gerddorol a bywyd un o berfformwyr mwyaf carismataidd ac enigmatig Cymru, Meic Stevens. An honest and personal documentary film about musician Meic Stevens.


#1258

#1259

Clasur = Classic


#1260

Dwi’n hoffi big leaves, good choice :slight_smile:


#1261

#1262

#1263

I’d like to read the lyrics of Can i Gymru by Datblygu. Anyone?


#1264

I’m tagging the biggest Datblygu fan I know for you… @gisella-albertini :smiley:


#1265

@siaronjames Yes! Ready! :rofl:

Sure, @vincent-wibier! Someday I’ll put them in this Forum shared lyrics archive, but for now I can send it to you in a message, right away. :slight_smile:


#1266

CAN I GYMRU
geriau David R.Edwards a Rhiannon Matthews

Gradd da yn y Gymraeg
Ar y Volvo bathodyn Tafod y Ddraig
Hoff o fynychu pwyllgorau blinedig
Am ddyfodol yr iaith yn enwedig,
Meistrioli iaith lleifrifol fel hobi
Platiau dwyiethog i helpu y gyrru
Agwedd cwbl addas
Ar gyfer cynllun cartre
Syth mas o set ‘Dinas’.
Wastod yn mynd i Lydaw
Byth yn mynd i Ffrainc,
Wastod yn mynd i Wlad y Basg
Byth yn mynd i Sbaen.
Fin nos yn mynychu bwytai
Wedi dydd ar y prosessydd geiriau,
Mewn swydd sy’n talu’r morgais
I’ch gwyneb person cwbl cwrtais,
O’r ysgol feithrin i Brifysgol Cymru
Tocyn oes ar y tren grefi,
Byddai’n well da fi fod yn jynci
Na bod mor wyrdd a phoster Plaid Cymru.
Darnau gosod yr Wyl Gerdd Dant
A holl broblemau’r ddau o blant,
Gweri telyn Llinos Wyn,
A phroblem acne Llwarch Glyn,
Heb anghofio codi stwr
Am straen angeuol job y gwr-
Mae’n gorfod gweithio un tan tri
Yn gynhyrchydd BBC,
Llosgwch eich tafodau
Ar eich panedau piwritanaidd,
Collwch eich dynoliaeth
Mewn economeg academaidd.
Ewch cyfeillion sy’n enwogion
Gyd o’r Seri Rhyddion,
Trafodwch tapiau corau meibion
A’r eitemau sydd ar ‘Hel Straeon’
Rhifau cynulleidfa’r oedfa
A pha liw lenni’r lolfa,
Tiwtoriad preifat i helpu’r plant
Neuadd Dewi Sant,
Digon o wyliau i gynnal lliw haul
Digon wrth Brydeinig i swnio fel Sig Heil (x2)
Meistroli iaith lleifrifol fel hobi
Dweud fod Cymru’n cael ei orthrymu,
Cawsoch radd da yn y Cymraeg (x4)
Ar y Volvo bathodyn Tafod Y Ddraig
Gradd da yn y Cymraeg (x3)
Cymraeg (x6)
Gradd da yn y Gymraeg
Ar y Volvo.


#1267

I actually have already sent it to him in a message earlier, but if you insist! :smiley:

p.s. I guess the paperwork for the documentary made me excessively cautious about dealing with copyrights! :rofl:


#1268

Blah, blah, blah, that’s done. :wink:


#1269

Tangnefeddwyr - Peacekeepers - Pwerus/Powerful


#1270

What? Gisella hates Datblygu. She never talks about them, and isn’t at all obsessed with the group… :wink:


#1271

Ysgafnhau y gwaith - lightening the work … nice happy sound


#1272

#1273