SSi Forum

Be' 'dach chi'n gwneud rwan? A phethau arall yn Gymraeg - A topic to practice Welsh, open to all!


#1

Thought i’d start a thread where we can just state what we’ve been doing in welsh…a means of expanding vocabulary and sharing interests. If you think its a good idea please contribute.

Felly, y bore 'ma dw i di bod yn coginio a dw i wedi paratoi bwyd am cinio heno.

Ond, yn cyntaf “hors d’ouvres”. Blinis efo eog, betys, cafiâr a creme fraiche.

Heno 'da ni’n mynd i gael macrell, cig oen a cacen gaws efo mafon.


Welsh phrases you may come across on this forum
Writing Welsh on the forum - Ysgrifennu Cymraeg yn fforwm hyn
Tiny questions with quick answers - continuing thread
Forum rules - Welsh
Bootcamp 2017 - who's coming to Tresaith in April (one space re-available)?
Dysgu Cymraeg
Welsh with kids
How this forum works
Doctor Who
Lle medru fy ymarfer
How can we make the forum MORE welcoming?
'I want to be a Welsh speaker because...'
Visiting Aberystwyth - 31st Aug / 1st Sep
#2

Syniad da Peter. We usually try to keep this forum in English so everyone gets to read and understand all the threads but one simple thread in Welsh can’t do any harm, right?

Heddiw dwi 'di bod yn cysgu ar ôl gweithio trwy’r nos neithiwr. Yndw, dwi’n arwain bywyd anhygoel.


Recommendations for Welsh speaking venues around Betws-y-Coed?
#3

Dim ond eistedd yn y tŷ yn aros i´r glaw beidio bwrw … ac yn aros …


#4

Dw i’n cael fy ngyrru gatre ar ol wythnos yn y gogledd. Dw i’n teimlo eitha sal gyda ffordd troellog. Ond, o leiaf, dyn ni’n yn Sir Gar nawr. Hanner awr, gatre.


#5

Wnes i cael ir sgwrs Cymraeg gyda Brigitte 15 munud nol. Dw i’n gwrando ar cerddoriaeth Slofeneg ar YouTube a chanu nawr … Dw i’n rhannu ar Facebook beth dw i’n gwrando … :slight_smile:


#6

Sut mae´r tywydd acw yn Slofeni, Tati? Mae´n bwrw glaw yng Nghymru ac yng Ngheryw yll dwy, gwlyb, gwlyb, gwlyb. Dyna i chi ¨Haf ym Mhyrdain¨ :wink:


#7

Mae hi’n heulog, 30 graddau. Iawn! Nid yn haf yn cwpla yn Slofenia eto. … :slight_smile:


#8

Ddoe, cerddon ni (fy nghariad a fi) rownd Budapest. Roedden ni’n siarad yn Gymraeg trwy’r dydd. Aethon ni i’r Palas Brenhinol, Eglwys Gedeiriol Sain Ioseph, Eglwys Matyas, Syrcas Bywd Stryd, a wedyn gaethon ni ormod i yfed yn y dafarnau adfail. Maen nhw’n tafarnau yn hen adeilad, gyda llawer o gelf a cherddoriaeth. Roedden nhw’n wych!

Heddiw, dan ni’n mynd i’r Tŷ Arswyd. Mae’n amgueddfa am ffasgaeth a’r amser Soviet.


#9

Diolch pawb…mae’n neis i weld fod pobl yn mwynhau’r penwythnos.

Wrth gwrs, o’n i’n angen defnyddio’r geiriadur! Beth bynnag…rwan dw i’n gwybod pethau newydd.

Ar hyn o bryd, dw i’n gwylio cegin bryn ar BBC Iplayer. Mae’r bwyd yn edrych yn flasus iawn!


#10

Heddiw, wedi bod i’r eglwys. Wedi casglu fy narlleniadau Cymraeg am wythnos nesa. Wedi cymryd fy nhabled wythnosol. Wedi cael banana am frecwast.


#11

Bwyd diafol!


#12

Ahhh … jyst rownd y gornel o fi. :slight_smile: ?? Da iawn achos mae tywydd yn dda iawn yn yr ardal. :slight_smile:

Wnes i jyst cael fyn nghoffi ail ac dw i’n mwynhau fe nawr.


#13

Ydy! Mae’r tywydd yn braf iawn, poeth ond dim rhy boeth. Dwi’n hoffi’r ddinas. Mae’n ddiddorol iawn! Mae ei hanes yn drist iawn, ond mae’r bobl yn gyfeillgar!


#14

Dwi’n meddwl ein bod ni’n dod i Slofenia blwyddyn nesa! Mae fy nghariad, fi a ychydig o ffrindiau


#15

Ie, dw i’n cytuno.

Oo, da iawn! :slight_smile: Bendigedig! :slight_smile: Croeso.


#16

Bwyd y nefoedd yn fy marn i. Maen nhw’n mor amlbwrpas … yr ychwanegiad hanfodol mewn smwddi ffrwyth.


#17

Dw i’n ymarfer gwrando yn Cymraeg. Ac rwan dw i’n meddri ymarfer darllen hefyd! (Dim Google Translate yma!)


#18

Heddiw dw i’n coginio eto. Bhajis.


#19

Dw i’n gweithio ar fy ailddilysu (revalidation). A hefyd dw i’n mwynhau y gwrthdyniadau (distractions).


#20

Yn trio gwneud rhestr o beth dan ni angen gwneud er mwyn symud tŷ yr wythnos hon… :slight_smile: